• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

ดูบอลออนไลน์

มวยพักยก

SBOBET

UFABET

poker online

ufa

ufabet

baccarat

sagame

UFABET

ที่นอน

รับทำเสื้อ

ปูนปั้น

จัดทัวร์นำเที่ยวเวียงจันทร์

Started by Shopd2, November 30, 2022, 07:02:53 AM

Previous topic - Next topic

Shopd2

ทัวร์วังเวียง 2วัน 1คืน   ปี 2565 ทัวร์เวียงจันทร์
 วันที่ 1 : สนามบินอุดรธานี-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-วังเวียง 
 

เช้า   รับคณะที่สนามบินอุดรธานีหรือหนองคาย นำท่านเข้าสู่ด่านพรมแดนมิตรภาพไทยลาว
09.00 น.  จาก นั้นมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ชม ประตูชัย ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และ นมัสการ พระธาตุหลวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิปแบบล้านช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้นนำทุกท่านเข้าชม หอพระแก้ว
12.00 น. พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ เวียงจันทน์
13.00น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียง เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นกุ้ยหลินเมืองลาว เมืองที่เต็มไปด้วย ภูเขาหินปูนล้อมรอบ และ ธรรมชาติที่สวยงาม และเดินทางถึงเมืองวังเวียง ให้ได้เพลิดเพลินถ่ายรูป วิวเทือกเขาหินปูน และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 2) ที่วังเวียง และพร้อมเข้าที่พัก เมืองวังเวียง ทัวร์เวียงจันทร์
 วันที่ 2 :วังเวียง-ถ้ำจัง-บลูลากูน-เวียงจันทน์-สนามบินอุดรธานี 
 
07.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่โรงแรม และให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับบรรยากาศยามเช้า ของเมืองวังเวียง ทั้ง เดินเล่น ถ่ายรูป ต่างๆ
09.00น. นำท่าน เข้าเที่ยวชม ถ้ำจัง "กุ้ยหลินเมืองลาว"  ถ้ำที่สวยที่สุดของวังเวียงภายในเป็นโถงใหญ่ มีไฟประดับ ภายในบริเวณถ้ำจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นฉ่ำ หินงอกหินย้อยอันงดงาม 
10.00น.นำท่านเดินทางไปเที่ยว ถ่ายรูป เล่นน้ำ ที่ บลูลากูน เป็นสระน้ำขนาดเล็ก สีฟ้าคราม สวยงาม แห่งนึงในเมืองวังเวียง นอกจากบริเวณนั่นแล้ว ยังมีถ้ำปูคำ ให้ท่านขึ้นไปสัมผัส ความงามบนถ้ำอีก และกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระออกจากโรงแรม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่วังเวียง 
13.00 น. เดินทางกลับสู่ ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพ ไทยลาว หนองคาย และให้ท่าน ได้เลือกซื้อ สินค้าปลอดภาษี ที่ด่าน Duty free เวียงจันทน์ สมควรแก่เวลา อำลา เมืองเวียงจันทน์ ทัวร์เวียงจันทร์
17.00 น. เดินทาง ถึงหนองคาย และ ส่งคณะ โดยสวัสดิภาพ